Scholen

Veel plezier op onze Panegyri workshop

Onze Afdeling ondersteunt scholen bij hun aanbod Grieks op verschillende manieren.

Workshops en lesmateriaal

Wil je als leerkracht je klas laten proeven van het Grieks dat wij aan de UGent aanbieden? Dat kan! Wij bieden workshops, bibliotheekbezoeken, en lesmateriaal aan, zowel voor middelbare als lagere scholen. Voorkennis Grieks is voor onze workshops niet nodig! Je kan ook onze Brochure downloaden.

Onderzoeksfestival

Op 19 maart 2021 organiseren we opnieuw een Festival, dit keer een onderzoeksfestival voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Alle informatie over het programma en inschrijven vind je in september 2020 online.

Opgelet: het Festival werd in 2020 gecanceld omwille van Covid-19.  Indien in het volgende schooljaar nog maatregelen van kracht zijn, kan het festival verder uitgesteld worden.

Oude Grieken – Jonge Helden

We organiseren dit jaar opnieuw Oude Grieken – Jonge Helden, een programma Oudgrieks voor lagere scholen.

Nascholingen

Onze collega’s Vakdidactiek Latijn en Grieks aan de UGent organiseren ook regelmatig nascholingen, bijvoorbeeld rond het actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat.

Voorbije scholenevenementen