Scholen

Veel plezier op onze Panegyri workshop

Onze Afdeling ondersteunt scholen bij hun aanbod Grieks op verschillende manieren.

Workshops en lesmateriaal

Wil je als leerkracht je klas laten proeven van het Grieks dat wij aan de UGent aanbieden? Dat kan! Wij bieden workshops, bibliotheekbezoeken, en lesmateriaal aan, zowel voor middelbare als lagere scholen. Voorkennis Grieks is voor onze workshops niet nodig! Je kan ook onze Brochure downloaden.

Oude Grieken – Jonge Helden

We organiseren dit jaar opnieuw Oude Grieken – Jonge Helden, een programma Oudgrieks voor lagere scholen.

Nascholingen

  • De lezingen van het Griekenlandcentrum kunnen gevolgd worden als nascholing.
  • Onze collega’s Vakdidactiek Klassieke Talen organiseren ook regelmatig nascholingen. Daarover vind je alle informatie op de website van Didactica Classica Gandensia.

Voorbije scholenevenementen

  • Op 19 maart 2021 organiseerden we een onderzoeksfestival voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Je vindt hier een mooie video met samenvatting en de introductie door Professor Michael Scott, bekend van zijn BBC documentaires.
  • In maart 2019 namen we deel aan het Festival Européen latin grec. Onze bijdrage stond in het thema van Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden.