Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Grieks weerspiegelt de brede visie van de opleiding en bestrijkt de volledige geschiedenis van het Grieks.

Het letterkundig onderzoek houdt zich voornamelijk bezig met verschillende literaire genres uit de postklassieke, Byzantijnse en moderne tijd. Er is een constante wisselwerking met an­tieke en moderne methodologische modellen en literaire theorieën, zoals klassieke retorica en narratologie. Ruime aandacht wordt ook besteed aan vertaalweten­schappelijke toe­passingen.

Ook het taalkundig onderzoek bestrijkt de volledige geschiedenis van de Griekse taal, van Homeros via de Griekse Bijbel tot de Nieuwgriekse dialecten. Ook hier bestaat een constante wisselwerking met moderne taalkundige theorieën, in het bijzonder cognitieve en functionele mo­del­len.

Daarnaast kent onze afdeling een lange traditie van filologisch onderzoek, met bijzondere aan­dacht voor tekstkritiek en papyrologie.

Onderzoeksgroepen

Onze onderzoekers zijn actief in verschillende onderzoeksgroepen, aan de UGent en daarbuiten.

Lopende onderzoeksprojecten

Stage

Verschillende onderzoeksprojecten binnen onze afdeling bieden stageplaatsen aan.

Augustijnenklooster Thagaste in Gent.

Sowieso moedigen we onze studenten ten zeerste aan om een stage te lopen. Dit is onder meer een excellente voorbereiding op later onderzoek.

Enkele van onze stagiairs aan het woord:

 • Eline Daveloose (na afstuderen Ma Taal- en Letterkunde: Latijn & Grieks) over haar vrijwillige stage bij DBBE:
  Ik verruimde niet alleen mijn kennis en vaardigheden in de paleografie en epigrafie,
  maar verwierf ook skills in probleemoplossend denken en efficiënt werken met een omvangrijke database.
  volledige getuigenis
 • Nina Vanhoutte (Ma Historische Taal- en Letterkunde) over haar onderzoeksstage bij DBBE:
  Tijdens mijn stage leerde ik hoe het is om te werken in teamverband en hoe dit te balanceren met individueel werk,
  hoe geziene leerstof en verworven skills praktisch toe te passen in een werkomgeving, maar ook wat mijn sterktes en zwaktes zijn op de werkvloer.
  volledige getuigenis
 • Eleonora Cattafi (Ma Klassieke Filologie aan de universiteit van Pisa, Italië) over haar onderzoeksstage bij EVWRIT:
  Tijdens je stage leer je heel wat meer dan enkel onderzoek: soft skills zoals teamwork en project management,
  evenals methodologische nauwkeurigheid en positieve communicatie, zijn cruciale elementen, ook buiten de academische wereld.
  volledige getuigenis

Lopende individuele projecten

Bekijk zeker ook de individuele profielen van onze medewerkers op het onderzoeksportaal van de faculteit.

Papyrus 4de eeuw (klik op image voor link naar catalogus)