Griekenlandcentrum

Het Griekenlandcentrum is in 1991 ontstaan in de schoot van verschillende vakgroepen/afdelingen waar Grieks een rol speelt. Het stelt zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

  

Blijf je graag vrijblijvend op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Lezingenreeks

Programma

Ontdek hier het programma van de lezingenreeks van 2023-2024:

De andere kant van het verhaal?
Vrouwen in de Griekse wereld

We zijn allemaal gefascineerd door de Griekse wereld, maar vaak staan we er niet bij stil dat het verhaal over die wereld vooral geschreven wordt door en voor mannen. Het standaardbeeld van helden, goden, filosofen en schrijvers blijft voor veel mensen een mannelijk beeld. Dit jaar wil het Griekenlandcentrum de andere kant van het verhaal brengen. Wie zijn de vrouwen die een unieke stempel hebben gedrukt op de Griekse cultuur, geschiedenis, en denken? Met welke stem hebben zij het verhaal van Griekenland verteld? We belichten niet alleen enkele markante vrouwen; we hebben ook aandacht voor het perspectief van vrouwen, en we luisteren naar nuances bij de rol van vrouwen in de Griekse wereld.

Bekijk hier de poster en flyer van deze lezingenreeks.

Praktische informatie

Voordrachten vinden plaats op woensdagavond om 19u30 in leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent).

Uitzonderingen:

  • De lezing van Jacqueline Klooster op 18 oktober vindt plaats in Auditorium 1 Jan Broeckx, eveneens op het gelijkvloers van de Blandijn.
  • De lezing van Helle Hochscheid op 30 april zal doorgaan op een dinsdagavond i.p.v. woensdagavond.
  • De theatervoorstelling op 24 mei zal doorgaan op vrijdagavond i.p.v. woensdagavond in de NTGent Schouwburg (Sint-Baafsplein 17, Gent).

 

Lezingen zijn gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5 aan de kassa.

 

Programma’s van vorige werkingsjaren

De programma’s van vorige werkingsjaren zijn hier te raadplegen, samen met de opnames van online lezingen.

Hoe lid worden?

Geïnteresseerd om lid te worden van het Griekenlandcentrum? Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvang je het tijdschrift Tetradio, krijg je een korting op onze extra activiteiten en ben je automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De lezingen woon je als lid uiteraard kosteloos bij!

Lid worden van het Griekenlandcentrum kan via een overschrijving op rekeningnummer BE69 8803 2505 0178

Er zijn verschillende formules, afhankelijk van een eventuele meerkost om Tetradio thuis toegestuurd te krijgen:

  • lidmaatschap zonder verzending: €25
  • lidmaatschap met verzending binnen België: €30
  • lidmaatschap met verzending naar Nederland: €35
  • een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €10 (zonder Tetradio)

Vermeld bij je overschrijving zeker voor welke formule je kiest!

Nieuwe leden melden zich eerst aan via e-mail (griekenlandcentrum@ugent.be).

Tetradio

Tetradio is het tijdschrift van het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent en bevat

  • een uitgebreide schriftelijke schriftelijke neerslag van alle activiteiten die gedurende het voorbije werkjaar werden georganiseerd
  • essays
  • boekbesprekingen

Bestellen via de webshop Skribis van Mirto Print. De kostprijs is €15, verzending niet inbegrepen.

Overzicht van de inhoud van de reeds verschenen nummers van Tetradio. Alle nummers zijn ook nog verkrijgbaar via het secretariaat van het Griekenlandcentrum.

 

Call for papers en richtlijnen voor auteurs

Voor de afdeling essays kunnen Nederslandstalige artikels ingezonden worden, bij voorkeur gebaseerd op afgerond of lopend doctoraatsonderzoek. Bijdragen dienen toegestuurd te worden aan Kristoffel Demoen of Pieter Borghart, ten laatste eind oktober. Een leescomité samengesteld uit bestuursleden van het Griekenlandcentrum oordeelt vervolgens over de opname, al dan niet na aanpassingen.

Contact

Griekenlandcentrum
Afdeling Grieks
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – UGent
Blandijnberg 2
9000 GENT

griekenlandcentrum@ugent.be

09 264 40 39

Blandijn, 1ste verdieping, lokaal 110.055

Volg ons ook op Facebook!

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Secretarissen

Tetradio medewerkers

Medewerkers

 

Een lijst met alle voormalige medewerkers van het Griekenlandcentrum kan je hier terugvinden.