Griekenlandcentrum

Sinds zijn oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de UGent zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking enerzijds en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat anderzijds.

  

Lezingenreeks

Voordrachten vinden plaats op woensdagavond om 20.00u. Door corona zijn we gedwongen om dit jaar af te zien van onze gewoonlijke modus operandi:

Lezingen in het eerste semester worden dit jaar online gehouden (tenzij anders vermeld) en zijn gratis te bekijken (via livestreaming of achteraf terugkijken). De link zal worden verspreid in de nieuwsbrief, op onze webpagina en via sociale media.

In het tweede semester gaan voordrachten, onder voorbehoud, in levenden lijve door in Auditorium 2 Franz Cumont (Blandijnberg 2, 9000 Gent), tenzij anders vermeld. We voorzien daarnaast ook livestreaming vanuit het auditorium, zodat wie niet fysiek aanwezig kan zijn, de lezing ook kan volgen vanuit de huiskamer.

Online lezingen zijn steeds gratis. Overige lezingen zijn gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, studenten, scholieren en personeelsleden van de AUGent. Anderen betalen €3 aan de kassa.

 

Herbekijk hier de lezing van 28 april 2021: Julie Boeten & Sien De Groot, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen.

Herbekijk hier de lezing van 17 februari 2021: Isabelle de Meyer i.s.m. ‘Cheiron. Lezingen en podcasts’, Enthousiaste etymologieën: de oorsprong van θεός, deus en god.

Herbekijk hier de lezing van 9 december 2020: Claire Jackson, Did the Ancients Read Novels? Reading Fiction in Antiquity.

Herbekijk hier de lezing van 18 november 2020: Arjan Zuiderhoek, Rumoer in de polis: over sociale conflicten in de Griekse stad.

(De introductie loopt van 16:30 tot 25:45. Na enkele technische problemen volgt vanaf 38:45 de lezing zelf.)

Herbekijk hier de lezing van 14 oktober 2020: Reinhart Ceulemans, Lykophroonser dan Lykophron. Klassiek-Griekse literatuur sinds 1800.

Hoe lid worden?

U wordt lid van het Griekenlandcentrum via een overschrijving op rekeningnummer BE69 8803 2505 0178:

  • gewone leden: €20
  • pas afgestudeerden: €15
  • een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €7,5 (zonder Tetradio)

Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvangt u het tijdschrift Tetradio, krijgt u een korting op al onze extra activiteiten en bent u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De gewone voordrachten woont u als lid uiteraard kosteloos bij!

Nieuwe leden melden zich eerst aan via e-mail (griekenlandcentrum@ugent.be).

Tetradio

Tetradio is het tijdschrift van het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent en bevat

  • een uitgebreide schriftelijke schriftelijke neerslag van alle activiteiten die gedurende het voorbije werkjaar werden georganiseerd;
  • essays;
  • boekbesprekingen.

Bestellen via de webshop Skribis van Uitgeverij Nevelland. De kostprijs is €15, verzending niet inbegrepen.

Overzicht van de inhoud van de reeds verschenen nummers van Tetradio. Alle nummers zijn nog verkrijgbaar via het secretariaat van het Griekenlandcentrum.

 

Call for papers en richtlijnen voor auteurs

Voor de afdeling essays kunnen Nederslandstalige artikels ingezonden worden, bij voorkeur gebaseerd op afgerond of lopend doctoraatsonderzoek. Bijdragen dienen toegestuurd te worden aan Kristoffel Demoen (editor) of Pieter Borghart (redactiesecretaris), ten laatste eind oktober. Een leescomité samengesteld uit bestuursleden van het Griekenlandcentrum oordeelt vervolgens over de opname, al dan niet na aanpassingen.

Bijscholing

Voor leerkrachten is het mogelijk de volledige lezingenreeks te volgen als bijscholingspakket. Neem hiervoor contact op via griekenlandcentrum@ugent.be.

Ook voor individuele lezingen zijn er steeds bijscholingsattesten beschikbaar aan de kassa (on campus lezingen) of via een mailtje naar griekenlandcentrum@ugent.be (online lezingen).

Contact

Griekenlandcentrum
Afdeling Grieks
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – UGent
Blandijnberg 2
9000 GENT

griekenlandcentrum@ugent.be

09 264 40 39

Blandijn, 1ste verdieping, lokaal 110.055

Volg ons ook op Facebook!

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Secretarissen

Tetradio-medewerkers

Medewerkers