Griekenlandcentrum

Sinds zijn oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de UGent zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking enerzijds en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat anderzijds.

Lezingenreeks

NIEUW: Bekijk hier de lezing van 15 april door Berenice Verhelst

! OPGELET: omwille van de coronacrisis wordt de lezing van 29 april (Gunnar De Boel) UITGESTELD tot september !

Tenzij anders vermeld vinden alle voordrachten plaats in Auditorium 1 Jan Broeckx (site Blandijn – gelijkvloers), Blandijnberg 2, 9000 Gent en dit telkens op woensdagavond om 20.00 u.

De lezingen zijn gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, studenten, scholieren en personeelsleden van de AUGent. Anderen betalen €3 aan de kassa. Reserveren is niet nodig.

Via een overschrijving van €20 (voor pas afgestudeerden: €15) op rekeningnummer BE69 8803 2505 0178 wordt u lid van het Griekenlandcentrum. Nieuwe leden dienen zich ook aan te melden via e-mail.

Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvangt u het tijdschrift Tetradio, krijgt u een korting op al onze extra activiteiten en bent u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De gewone voordrachten woont u als lid uiteraard kosteloos bij!

Daarnaast is er ook de formule voor partners. Een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €7,5 (zonder Tetradio).

Tetradio

Tetradio is het tijdschrift van het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent en bevat

  • een uitgebreide schriftelijke schriftelijke neerslag van alle activiteiten die gedurende het voorbije werkjaar werden georganiseerd;
  • essays;
  • boekbesprekingen.

Bestellen via de webshop Skribis van Uitgeverij Nevelland. De kostprijs is €15, verzending niet inbegrepen.

Call for papers en richtlijnen voor auteurs

Voor de afdeling essays kunnen Nederslandstalige artikels ingezonden worden, bij voorkeur gebaseerd op afgerond of lopend doctoraatsonderzoek. Bijdragen dienen toegestuurd te worden aan Kristoffel Demoen (editor) of Pieter Borghart (redactiesecretaris), ten laatste eind oktober. Een leescomité samengesteld uit bestuursleden van het Griekenlandcentrum oordeelt vervolgens over de opname, al dan niet na aanpassingen.

Overzicht van de inhoud van de reeds verschenen nummers van Tetradio. Alle nummers zijn nog verkrijgbaar via het secretariaat van het Griekenlandcentrum.

Hoe lid worden?

  • U betaalt jaarlijks €20, via overschrijving (IBAN: BE69 8803 2505 0178).
  • Pas afgestudeerden betalen slechts €15.
  • Een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €7,50 (zonder Tetradio).
  • Nieuwe leden nemen eerst contact op met griekenlandcentrum@ugent.be.

Bijscholing

Voor leerkrachten is het mogelijk de volledige lezingenreeks te volgen als bijscholingspakket. Neem hiervoor contact op via griekenlandcentrum@ugent.be.

Ook voor individuele lezingen zijn er steeds bijscholingsattesten beschikbaar aan de kassa.

Lezing van Professor Gunnar De Boel over Alexandrië

Contact

Griekenlandcentrum
Afdeling Grieks
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – UGent
Blandijnberg 2
9000 GENT

griekenlandcentrum@ugent.be

09 264 40 39

Blandijn, 1ste verdieping, lokaal 110.055

Volg ons ook op Facebook!

Dagelijks bestuur