Programma 2020-2021

 • Woe
  14
  Okt
  2020

  Reinhart Ceulemans - Lykophroonser dan Lykophron. Klassiek-Griekse literatuur sinds 1800

  20:00Online lezing

  In deze lezing verken ik aan de hand van enkele voorbeelden het literaire corpus dat weleens 'New Ancient Greek Literature' of ‘neualtgriechisch’ genoemd wordt: nieuwe prozastukken en dichtwerken die in klassiek Grieks gecomponeerd werden (en worden) in Centraal- en West-Europa en in de USA sinds 1850. Ook wanneer we vertalingen en vervalsingen buiten beschouwing laten, stoten we op een corpus dat groter en meer divers (en mooier en grappiger) is dan men misschien zou verwachten. Om welke reden ook de werken in kwestie gecomponeerd werden (vanuit didactisch oogpunt, louter als spielerei, ...), ze leren ons iets over de toenmalige en huidige houding tegenover de antieke Griekse literatuur. Dat thema laat ik kort aan bod komen, maar meer aandacht wijd ik aan de vraag: wat is lezenswaard?

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  18
  Nov.
  2020

  Arjan Zuiderhoek – Rumoer in de polis: over sociale conflicten in de Griekse stad

  20:00Online lezing, in samenwerking met NKV Oost-Vlaanderen.

  Regelmatig oplaaiende, scherpe en niet zelden gewelddadige interne sociale conflicten waren een algemeen kenmerk van de Griekse stedelijke samenleving, van de Archaïsche periode tot ver in de Romeinse Keizertijd. Tegelijkertijd waren antiek Griekse steden (poleis) in vergelijking met andere premoderne samenlevingen in politiek opzicht opmerkelijk inclusief en participatief: zelfs in poleis waar rijke elites politiek veel dominanter waren dan in Klassiek democratisch Athene, konden volwassen mannelijke burgers in de meeste gevallen nog altijd politiek meebeslissen, via de volksvergadering, en dit bleef zo tot in de Keizertijd. Met andere woorden, antiek Griekse steden waren wat moderne sociale wetenschappers inclusive political societies noemen, en volgens diezelfde sociale wetenschappers zouden dergelijke maatschappijen veel minder conflictrijk moeten zijn dan maatschappijen waar kleine elites het voor het zeggen hebben. Als dat klopt, waarom zien we dan toch zoveel conflict in Griekse poleis? In deze voordracht zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden de sociale conflicten in Griekse steden aan een nadere beschouwing onderwerpen, om te pogen deze vraag te beantwoorden.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

  De introductie loopt van 16:30 tot 25:45. Na enkele technische problemen volgt vanaf 38:45 de lezing zelf.

 • Woe
  09
  Dec.
  2020

  Claire Jackson – Did the Ancients Read Novels? Reading Fiction in Antiquity

  20:00Online lezing

  This talk looks at the corpus of Greek texts from antiquity known as the ancient novels, and explores what they can tell us about how ancient readers read fiction. In the modern world, novels are a familiar form of fiction, but should we import these assumptions onto the ancient world? In a world so full of mythological stories and epic heroics, were the love-stories and adventure narratives of the ancient novel seen as just another kind of fiction, or as something more innovative? While the term ‘novel’ implies a continuity between ancient and modern prose fictions, a closer look at the history of the term, the ancient texts themselves, and the evidence for their reception in Late Antiquity and beyond invites us to rethink our assumptions. By exploring the wider issues connected to the ancient novels as both scholarly construct and ancient genre, this talk aims to offer a more nuanced understanding of how ancient readers understood fiction, and to bring out just how relevant these ancient texts are for a modern audience.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  17
  Feb
  2021

  Isabelle de Meyer i.s.m. 'Cheiron. Lezingen en podcast' - Enthousiaste etymologieën: de oorsprong van θεός, deus en god

  20:00Online lezing

  Op 17 februari zal niet de vraag “waar komt God vandaan?” centraal staan, maar “waar komt het woord voor ‘god’ vandaan?”. Tijdens de lezing zal ik me immers in de eerste plaats toespitsen op het Griekse woord θεός, het Latijnse deus en het Nederlandse god zelf. Enerzijds zal ik jullie vertellen waar de woorden vandaan komen, of met andere woorden, wat die termen voor ‘god’ betekenden alvorens ‘god’ te beduiden. Zo zal ik me richten op de oorspronkelijke betekenis van de stam van θεός, die onder meer nog kan worden teruggevonden in de Latijnse en Griekse woorden fānum, fēstus, θέσπις en θεωρία. Ik zal jullie eveneens toelichten waarom de Griekse woorden die afgeleid zijn van dezelfde stam van deus, nooit de betekenis ‘god(delijk)’ dragen. Anderzijds zal ik ook dieper ingaan op de evolutie van de woorden voor ‘god’. Waarom, bijvoorbeeld, betekenen de Romaanse derivaten van het Latijnse deus nog steeds ‘god’, maar het aan deus verwante woord in de Iraanse talen ‘demon’? Of waarom werd er uit de meer dan tien (!) Germaanse woorden voor ‘god’ die in het eerste millennium na Christus voorhanden waren, voor god “gekozen” als naam voor de christelijke godheid?

  Geen nood, u heeft geen speciale voorkennis van historische taalkunde nodig. De lezing zal zich in de eerste plaats toespitsen op Oudgriekse (Homerische) teksten en vervolgens ook op enkele Latijnse en Germaanse bronnen. Hier en daar zal er teruggegrepen worden naar een Oudperzische, Vedische of Russische uitdrukking.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  17
  Mar
  2021

  ! GEANNULEERD ! Ilse De Vos – Taaldiversiteit in ‘Griekse’ manuscripten: Sporen van verdraagzaamheid?

  20:00Online lezing
 • Woe
  28
  Apr
  2021

  Julie Boeten & Sien De Groot - Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen

  17:00Online: Bongo Virtual Classroom

  Meer dan tweeduizend jaar na hun ontstaan worden de epen van Homerus, de tragedies van Sophocles en de dialogen van Plato nog steeds gretig gelezen. De teksten zijn vandaag overal beschikbaar, slechts een muisklik of een boekhandel van ons verwijderd. Dat is niet altijd zo geweest: het voortbestaan van de klassieke literatuur is te danken aan het - letterlijke - monnikenwerk van middeleeuwse scribenten, die antieke en vroegchristelijke teksten met de hand kopieerden. Daarom maken de grote namen in deze lezing even plaats voor minder bekende figuren, zoals Joasaph de Zondaar, Theodulus de Monnik en Basilius de Kalligraaf. Vaak lieten deze kopiisten tijdens hun werk verzen achter in de marges van de manuscripten, waarin ze zichzelf presenteren, of de auteur van de hoofdtekst prijzen. Deze gedichten noemen we boekepigrammen. In deze lezing verkennen we de Byzantijnse boekcultuur door de lens van die boekepigrammen. We presenteren de verschillende mensen die verbonden waren met manuscripten - de kopiist en de lezer, maar ook de persoon die voor de productie van het boek betaalde, of het klooster dat het boek later bezat. We tonen bovendien wat boekepigrammen ons kunnen vertellen over de waarde die Byzantijnen hechtten aan het manuscript als object. Op die manier hopen we de wereld rond die onbekende middeleeuwse handschriften wat meer tot leven te wekken.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  28
  Apr
  2021

  ! UITGESTELD ! Gunnar De Boel – Grieks: om een lang verhaal kort te maken...

  20:00Locatie en tijdstip te bevestigen

  Lezing in het kader van de emeritaatsviering voor em. prof. dr. Gunnar De Boel.