Programma 2020-2021

 • Woe
  14
  Okt
  2020

  Reinhart Ceulemans - Lykophroonser dan Lykophron. Klassiek-Griekse literatuur sinds 1800

  20:00Online lezing

  In deze lezing verken ik aan de hand van enkele voorbeelden het literaire corpus dat weleens 'New Ancient Greek Literature' of ‘neualtgriechisch’ genoemd wordt: nieuwe prozastukken en dichtwerken die in klassiek Grieks gecomponeerd werden (en worden) in Centraal- en West-Europa en in de USA sinds 1850. Ook wanneer we vertalingen en vervalsingen buiten beschouwing laten, stoten we op een corpus dat groter en meer divers (en mooier en grappiger) is dan men misschien zou verwachten. Om welke reden ook de werken in kwestie gecomponeerd werden (vanuit didactisch oogpunt, louter als spielerei, ...), ze leren ons iets over de toenmalige en huidige houding tegenover de antieke Griekse literatuur. Dat thema laat ik kort aan bod komen, maar meer aandacht wijd ik aan de vraag: wat is lezenswaard?

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  18
  Nov.
  2020

  Arjan Zuiderhoek – Rumoer in de polis: over sociale conflicten in de Griekse stad

  20:00Online lezing, in samenwerking met NKV Oost-Vlaanderen.

  Regelmatig oplaaiende, scherpe en niet zelden gewelddadige interne sociale conflicten waren een algemeen kenmerk van de Griekse stedelijke samenleving, van de Archaïsche periode tot ver in de Romeinse Keizertijd. Tegelijkertijd waren antiek Griekse steden (poleis) in vergelijking met andere premoderne samenlevingen in politiek opzicht opmerkelijk inclusief en participatief: zelfs in poleis waar rijke elites politiek veel dominanter waren dan in Klassiek democratisch Athene, konden volwassen mannelijke burgers in de meeste gevallen nog altijd politiek meebeslissen, via de volksvergadering, en dit bleef zo tot in de Keizertijd. Met andere woorden, antiek Griekse steden waren wat moderne sociale wetenschappers inclusive political societies noemen, en volgens diezelfde sociale wetenschappers zouden dergelijke maatschappijen veel minder conflictrijk moeten zijn dan maatschappijen waar kleine elites het voor het zeggen hebben. Als dat klopt, waarom zien we dan toch zoveel conflict in Griekse poleis? In deze voordracht zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden de sociale conflicten in Griekse steden aan een nadere beschouwing onderwerpen, om te pogen deze vraag te beantwoorden.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

  De introductie loopt van 16:30 tot 25:45. Na enkele technische problemen volgt vanaf 38:45 de lezing zelf.

 • Woe
  09
  Dec.
  2020

  Claire Jackson – Did the Ancients Read Novels? Reading Fiction in Antiquity

  20:00Online lezing

  This talk looks at the corpus of Greek texts from antiquity known as the ancient novels, and explores what they can tell us about how ancient readers read fiction. In the modern world, novels are a familiar form of fiction, but should we import these assumptions onto the ancient world? In a world so full of mythological stories and epic heroics, were the love-stories and adventure narratives of the ancient novel seen as just another kind of fiction, or as something more innovative? While the term ‘novel’ implies a continuity between ancient and modern prose fictions, a closer look at the history of the term, the ancient texts themselves, and the evidence for their reception in Late Antiquity and beyond invites us to rethink our assumptions. By exploring the wider issues connected to the ancient novels as both scholarly construct and ancient genre, this talk aims to offer a more nuanced understanding of how ancient readers understood fiction, and to bring out just how relevant these ancient texts are for a modern audience.

   

  Je kan deze lezing hier herbekijken.

 • Woe
  17
  Feb
  2021

  Isabelle de Meyer i.s.m. 'Cheiron. Lezingen en podcast' - Enthousiaste etymologieën: de oorsprong van θεός, deus en god

  20:00Auditorium 2 Franz Cumont - Blandijnberg 2, 9000 Gent (onder voorbehoud)
 • Woe
  17
  Mar
  2021

  Ilse De Vos – Taaldiversiteit in ‘Griekse’ manuscripten: Sporen van verdraagzaamheid?

  20:00Auditorium 2 Franz Cumont - Blandijnberg 2, 9000 Gent (onder voorbehoud)
 • Woe
  28
  Apr
  2021

  Gunnar De Boel – Grieks: om een lang verhaal kort te maken...

  20:00Locatie en tijdstip te bevestigen

  Lezing in het kader van de emeritaatsviering voor em. prof. dr. Gunnar De Boel.