Workshops en lesmateriaal voor scholen

De Afdeling Grieks biedt elk jaar workshops aan voor

  • leerlingen in de lagere school (5de – 6de leerjaar)
  • leerlingen in de middelbare school (alle graden)
  • met / zonder voorkennis Grieks
  • Je kan ook ons lesmateriaal gebruiken. Dat vind je op de website van Didactica Classica Gandensia.

Workshops

DOE HIER een aanvraag voor workshops in 2021-2022!

Locatie?
Workshops worden bij voorkeur bij ons op de UGent (Campus Boekentoren) gegeven, maar kunnen ook op jouw school plaatsvinden.

Wat met COVID-19?
Indien workshops omwille van Covid-19 in schooljaar 2021-2022 niet kunnen doorgaan, kunnen ze zeker verplaatst worden naar een andere datum.

Indien workshops wel doorgaan, verwachten we van zowel de leerlingen als de leraren dat ze zich strikt houden aan de overheidsmaatregelen die op dat moment gelden omtrent mondmaskers en dergelijke. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers dat ook doen.

 

Hieronder vind je een overzicht van onze workshops, gerangschikt volgens leeftijdscategorie van vijfde leerjaar naar zesde middelbaar.

1. Introductie Oudgrieks – VOLZET VOOR 2021-’22

Doelgroep: 5e–6e leerjaar lager onderwijs; eerste middelbaar B-stroom
Duur: 1-2u

Hoe ziet het Oudgriekse alfabet er eigenlijk uit? En welke sporen van het Grieks vinden we nog in het Nederlands? In deze speelse les maak je op een leuke manier kennis met dit mysterieuze alfabet, zowel door te schrijven als te spreken.

2. Oudgriekse magie in theorie… en praktijk – VOLZET VOOR 2021-’22

Doelgroep: alle graden middelbaar onderwijs
Duur: 1-2u

In deze workshop word je ondergedompeld in de duistere kant van de oudheid. Samen gaan we op zoek naar de tovenaars en heksen die de marges van de Oudgriekse maatschappij en literatuur bevolken met hun goden en demonen, liefdesdrankjes, vervloekingstabletten, en voodoopoppen waarmee mensen het geluk meenden te kunnen vinden. Om de aanhoudende allure van magie bij de Oude Grieken te erkennen, maak je ook zelf een vervloekingstablet met bijhorend ritueel. Deze praktijkervaring helpt je de Oudgriekse magie te begrijpen in zijn context, bvb. in vergelijking met religie en filosofie.

3. “Write like an Egyptian”: inleiding op Griekse papyrusteksten

Voorkennis Grieks aanbevolen, maar niet vereist.

Doelgroep: alle graden middelbaar onderwijs
Deelnemers: min. 6 – max. 20
Duur: 1u30

Grieks werd in de oudheid uiteraard in Griekenland gesproken, maar sinds de veroveringstocht van Alexander de Grote werd het ook ver buiten Griekenland een belangrijke taal voor cultuur en administratie. Dit was ook het geval in Egypte gedurende een periode van 1000 jaar, onder het bewind van farao’s als Cleopatra en zelfs toen Egypte al een Romeinse provincie was geworden, tot de verovering door de Arabieren. In deze workshop leren de leerlingen hoe papyrus gemaakt werd en lezen ze ook een aantal papyrusbrieven die op soms erg gekke plaatsen bewaard zijn tot vandaag. De leerlingen gaan ook zelf aan de slag met papyrus, inkt en calamus om te ondervinden hoe schrijven in de oudheid in zijn werk ging.

4. De kunst om het volk te overtuigen: politieke retoriek in de oudheid en nu – VOLZET VOOR 2021-’22

Doelgroep: 3de tot en met 6de middelbaar
Deelnemers: min. 6 – max. 26
Duur: 1u30-2u

Doorheen het grootste gedeelte van de oudheid werden de meeste Griekse steden democratisch bestuurd. De antieke variant van democratie hield in dat alle vrije, autochtone, mannelijke burgers op vaste tijdstippen samenkwamen in het theater van de stad om te debatteren en politieke beslissingen te nemen. Tijdens deze volksvergaderingen hielden vooraanstaande politici redevoeringen waarin ze het aanwezige publiek probeerden te overtuigen om voor of tegen een bepaald wetsvoorstel of besluit te stemmen. In deze workshop leren de leerlingen de basisprincipes van de antieke retoriek en ontleden we politieke redevoeringen van vroeger en van nu. In verschillende groepen onderzoeken de leerlingen welke methodes politici gebruiken om het volk te overtuigen. Welke logische argumenten hanteren ze? Hoe spelen ze in op de emoties van het publiek? En hoe presenteren ze zichzelf als geloofwaardig? Antieke retoriek kan ons helpen om deze vragen te beantwoorden en op systematische wijze na te denken over de verhouding tussen politici en het volk in zowel antieke als moderne democratieën.

5. Living, writing, and reading in the past: History as told by papyri (Engelstalige workshop)

Doelgroep: 3de tot en met 6de middelbaar
Deelnemers: min. 6 – max. 26
Duur: 1u30-2u

Did you know that studying Greek makes you a good candidate for reading a papyrus from Egypt? If you are ready for that, you are up for a great journey through history. The sandy and dry climate of Egypt has served as a time capsule, from which thousands of pieces of ancient lives have come out, written on papyri and ostraka: the letters they were writing to their loved ones, the complaints they were filing to ask for justice, their shopping lists, their contracts, party invitations, magic spells, horoscopes, medical prescriptions and… some of the lost masterpieces of Greek literature (even Sappho)! What we read at school today was also the favorite teaching and reading material of the ancient people. This workshop is an introduction to Papyrology: together, we will decipher some texts, compare their language to Classical Greek and learn how to contextualize historical documents. Dulcis in fundo: you will get to practice how writing in ancient Egypt was like, with a calamus and a papyrus’ sheet!

6. ‘The Quest for the Lost Epigram’: Griekse boekepigrammen in middeleeuwse manuscripten

Voorkennis Grieks vereist.

Doelgroep: 4de tot en met 6de middelbaar
Deelnemers: min. 6 – max. 26
Duur: 1u-2u

De wrok van Achilles, de avonturen van Odysseus en het tragische lot van Antigone: we kennen ze allemaal. Maar deze verhalen waren voor altijd verloren gegaan, hadden middeleeuwse (Byzantijnse) kopiisten ze niet zorgvuldig overgeschreven in manuscripten. Vaak voegden deze kopiisten voor of na de tekst of zelfs in de marge korte gedichtjes toe: ze prijzen de auteur de hemel in, richten zich tot de lezer (een bekend voorbeeld: “steel dit boek en je belandt in de hel!”) of uiten hun opluchting dat ze eindelijk klaar zijn met hun (soms saaie) kopieerwerk. Deze gedichtjes, ook wel boekepigrammen genoemd, worden vaak genegeerd. Nochtans bieden ze ons een unieke inkijk in de raadselachtige wereld van manuscripten.  De Database of Byzantine Book Epigrams is dé digitale tool bij uitstek waarin al deze boekepigrammen verzameld en ook onderzocht worden. Elke dag doen we nog nieuwe ontdekkingen! In deze workshop zijn de leerlingen de onderzoekers. Ze duiken online in echte Griekse manuscripten en gaan op zoek naar epigrammen om ze te ontcijferen.

Deze workshop bestaat uit een inleiding op het onderwerp, gevolgd door een  onderzoeksopdracht in de database. We hebben op dit moment een standaard uitgewerkte oefening over tekstvariatie, met epigrammen over Thoukydides. De inhoud is echter flexibel: de oefening kan aangepast worden aan de voorziene tijd en de wensen van de leerkracht. Zo kunnen we voorbeelden kiezen over teksten die in de klas gelezen worden, of boekepigrammen selecteren die vooral te maken hebben met de middeleeuwse kopiisten en manuscripten. Na uw aanvraag contacteren we u om hierover meer concreet af te spreken.

7. Wat na de klassieke oudheid? Kennismaking met Byzantijnse hagiografie

Voorkennis Grieks vereist.

Doelgroep: 3de graad middelbaar onderwijs
Deelnemers: min. 6 – max. 20
Duur: 1u30
Beschikbaar: enkel na kerst 

Wie Grieks studeert op school krijgt vooral te maken met de klassieke oudheid. Maar de Griekse taal en cultuur leefden veel langer verder, in de late oudheid en de middeleeuwen. Het Byzantijnse rijk, dat na het oude Griekenland en het grote Rome kwam, heeft ook een schat aan verhalen te bieden! In deze workshop maken we kennis met enkele merkwaardige heiligen uit het vroege christendom, zoals de heilige dwaas Symeon, of de heilige Pelagia, die zich vermomde als de monnik Pelagios. We lezen de levensverhalen van deze personages in dramatische, meeslepende, choquerende of gewoon bizarre teksten. Daarna gaan we in debat; wat leren deze verhalen ons volgens jou over moderne thema’s? En zijn deze thema’s misschien niet zo modern als we dachten?

Download onze brochure

Prijs

We houden onze workshops bewust gratis zodat elke leerling kan deelnemen. We hebben echter wel onkosten.

Levert je school graag een financiële bijdrage?

Dat kan op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach.

Elke bijdrage gaat integraal naar onze outreach-activiteiten!

Frequently Asked Questions

1. Zijn workshops enkel voor leerlingen die Grieks volgen op school?

Nee! De meeste van onze workshops zijn geschikt voor leerlingen van alle studierichtingen van het middelbaar onderwijs. We organiseren zelfs workshops voor het 5de en 6de leerjaar! Sommige van onze workshops zijn wel enkel toegankelijk voor leerlingen die Grieks volgen. Deze informatie vind je bij de specifieke workshop. Tenzij expliciet vermeld, zijn onze workshops dus toegankelijk voor alle leerlingen.

2. Kunnen jullie ook naar onze school komen om workshops te geven?

We krijgen zoveel aanvragen binnen dat we standaard alle workshops aanbieden op de Campus Boekentoren van de UGent. Het voordeel hiervan is dat we een grotere keuze kunnen aanbieden en een grotere flexibiliteit qua data. Rondleidingen organiseren we ook.

We maken op deze regel wel uitzonderingen:

  • als je het groots ziet en op school bijvoorbeeld een Griekse dag wil organiseren (doen!)
  • als we een workshop verschillende keren kunnen geven
  • als we op jouw school een workshop kunnen geven waar ook leerlingen van andere scholen welkom zijn
  • We houden rekening met de COVID-19-maatregelen van de overheid en houden daarover dan ook contact met scholen die workshops geboekt hebben.

3. Hoeveel tijd moet ik voorzien tussen het boeken en plaatsvinden van een workshop?

We vragen je om een workshop minstens twee maanden op voorhand te boeken. Houd er rekening mee dat we heel veel aanvragen ontvangen. Hoe langer je op voorhand boekt, hoe groter de kans op een positief antwoord.

4. Wanneer kunnen de workshops plaatsvinden?

Workshops kunnen in principe plaatsvinden op specifieke data tussen 9 en 17u. Alles hangt af van de beschikbaarheid van onze sympathieke collega’s die de workshops (bege)leiden.

5. Hoeveel leerlingen kunnen deelnemen aan de workshops?

Standaard kunnen minimum 10 en maximum 26 leerlingen deelnemen aan onze workshops. Is jouw klasgroep kleiner of groter? Contacteer ons en we bekijken samen de opties. Misschien kunnen we een grotere groep wel opsplitsen of een kleinere groep samenzetten met een andere groep.

6. Kunnen workshops voor verschillende leeftijdsgroepen voor hetzelfde ogenblik geboekt worden?

Zeker! Soms krijgen we aanvragen van verschillende leraren in dezelfde school. We raden je dan ook aan om ons aanbod met je collega’s te bespreken, zodat we één groot (school)bezoek kunnen organiseren.

7. Hoeveel kosten jullie workshops?

We houden onze workshops bewust gratis zodat elke leerling kan deelnemen. Aan onze workshops zijn natuurlijk wel onkosten verbonden, zoals materiaal en reiskosten.

We appreciëren daarom elk ruggensteuntje. Indien je school graag een financiële bijdrage levert, kan dat op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach. Elke bijdrage gaat integraal naar onze outreach-activiteiten!

8. Hebben jullie ook lesmateriaal waarmee ik zelf aan de slag kan?

Zeker! We hebben kant-en-klare lespakketten (bijvoorbeeld over Archimedes of het verhaal over Troje), videomateriaal dat kan bekeken worden (bijvoorbeeld over Medusa of Menander) en veel meer. Dit alles kan je vinden op de website van Didactica Classica Gandensia.

9. Zijn er nog andere activiteiten die we kunnen doen tijdens een bezoek aan de UGent Campus Boekentoren?

We kunnen zeker een rondleiding organiseren. Ook kunnen leerlingen van de derde graad een workshop volgen in de bibliotheek van de Rozier, nl. een ‘toolkit voor een onderzoeksopdracht in Klassieke Talen en Geschiedenis’. Zeker de moeite waard.

10. Wat doen jullie met de gegevens die ik met jullie deel bij inschrijving?

In onze GDPR-verklaring lees je wat we wel / niet doen met de gegevens die je met ons deelt tijdens je inschrijving. We gebruiken deze sowieso enkel voor communicatie over onze workshops.

11. Ik heb nog vragen. Wie kan ik hierover contacteren?

Alle vragen kan je e-mailen naar grieks@ugent.be. We doen ons best om je zo snel mogelijk te antwoorden.

Feedback

Wat zeggen leerkrachten en leerlingen zoal over onze workshops?

Wij vinden jullie initiatieven enorm knap en waardevol. Als we dit mogen gebruiken om ook leerlingen die anders nooit met het klassieke erfgoed in aanraking komen, een stevige taalbasis en cultureel brede kijk mee te geven, dan zou dit fantastisch zijn.

Ik vind het interessant om te weten dat er toen al zulke slimme mensen waren, zonder de opleiding die we nu krijgen en de werkinstrumenten die we nu hebben. Ik vind het indrukwekkend dat Archimedes al het idee had van een hefboom en dat hij nadacht over het feit dat het zwembad overliep als hij erin ging.

Jullie aanbod is zeer goed: het doorbreekt het gewone schoolse leven, het biedt een nieuwe en frisse invalshoek voor Grieks.

Het feit dat jullie naar school komen is echte luxe.