Workshops en lesmateriaal voor scholen

De Afdeling Grieks biedt elk jaar workshops aan voor

  • leerlingen van de lagere school (5de – 6de leerjaar)
  • leerlingen van de middelbare school (alle graden)
  • met / zonder voorkennis Grieks

Je kan ook lesmateriaal gratis downloaden. Dat vind je op de website van Didactica Classica Gandensia.

Workshops worden bij voorkeur bij ons op de UGent (Campus Boekentoren) gegeven, maar kunnen ook op jouw school plaatsvinden.

Workshops

Doe HIER een aanvraag voor workshops in 2024-2025!

Hieronder vind je een overzicht van onze workshops, gerangschikt volgens leeftijdscategorie van vijfde leerjaar naar zesde middelbaar.

Doelgroep: 5e–6e leerjaar lager onderwijs; eerste middelbaar B-stroom
Duur: 1u-2u

Hoe ziet het Oudgriekse alfabet er eigenlijk uit? En welke sporen van het Grieks vinden we nog in het Nederlands? In deze speelse les maak je op een leuke manier kennis met dit mysterieuze alfabet, zowel door te schrijven als te spreken.

Doelgroep: alle graden middelbaar onderwijs
Duur: 1u-1u30

In deze workshop word je ondergedompeld in de duistere kant van de oudheid. Samen gaan we op zoek naar de tovenaars en heksen die de marges van de Oudgriekse maatschappij en literatuur bevolken met hun goden en demonen, liefdesdrankjes, vervloekingstabletten, en voodoopoppen waarmee mensen het geluk meenden te kunnen vinden. Om de aanhoudende allure van magie bij de Oude Grieken te erkennen, maak je ook zelf een vervloekingstablet met bijhorend ritueel. Deze praktijkervaring helpt je de Oudgriekse magie te begrijpen in zijn context, bvb. in vergelijking met religie en filosofie.

Doelgroep: 3de-4de middelbaar
Duur: 1u30-2u

Heb je je al eens afgevraagd hoe de Griekse literatuur tot ons is gekomen? Er zijn vrijwel geen teksten meer overgebleven die in de oudheid zelf zijn neergeschreven. De meeste teksten kennen we omdat ze in de middeleeuwen geduldig gekopieerd zijn in manuscripten. Die zien er natuurlijk wat anders uit dan een gedrukt boek. Het vergt wat oefening om zo’n handschrift op middeleeuws perkament te lezen. Maar na deze workshop zal je in staat zijn om eenvoudige Griekse manuscripten te ontcijferen. Zo duik je als een echte vorser in de authentieke vorm van een antieke tekst. En steek je onderweg wat op over de wereld van de middeleeuwse scribent!

Voorkennis Grieks vereist.

Doelgroep: 4de tot en met 6de middelbaar
Duur: 1u30-2u

De wrok van Achilles, de avonturen van Odysseus, het tragische lot van Antigone… Deze verhalen waren voor altijd verloren gegaan, hadden middeleeuwse kopiisten ze niet zorgvuldig overgeschreven in manuscripten. Vaak voegden deze kopiisten voor of na de tekst of zelfs in de marge korte gedichtjes toe: ze prijzen de auteur de hemel in, richten zich tot de lezer (een bekend voorbeeld: “steel dit boek en je belandt in de hel!”) of uiten hun opluchting dat ze eindelijk klaar zijn met hun (soms saaie) kopieerwerk. Deze gedichtjes, ook wel boekepigrammen genoemd, worden vaak genegeerd. Nochtans bieden ze ons een unieke inkijk in de raadselachtige wereld van manuscripten.  De Database of Byzantine Book Epigrams is dé digitale tool bij uitstek waarin al deze boekepigrammen verzameld en ook onderzocht worden. Elke dag doen we nog nieuwe ontdekkingen! In deze workshop zijn de leerlingen de onderzoekers. Ze duiken online in echte Griekse manuscripten en gaan op zoek naar epigrammen om ze te ontcijferen.

Deze workshop bestaat uit een inleiding op het onderwerp, gevolgd door een  onderzoeksopdracht in de database. We hebben op dit moment een standaard uitgewerkte oefening over tekstvariatie, met epigrammen over Thoukydides. De inhoud is echter flexibel: de oefening kan aangepast worden aan de voorziene tijd en de wensen van de leerkracht. Zo kunnen we voorbeelden kiezen over teksten die in de klas gelezen worden, of boekepigrammen selecteren die vooral te maken hebben met de middeleeuwse kopiisten en manuscripten. Na uw aanvraag contacteren we u om hierover meer concreet af te spreken.

Doelgroep: 3de graad middelbaar onderwijs
Duur: ca. 1u30

Ce workshop présente les fondements du système pédagogique antique et l’importance accordée dans ce système à l’usage persuasif de la parole ; il propose ensuite la pratique d’exercices tirés des progymnasmata (une série d’exercice d’écriture), notamment l’éloge, le blâme, la réfutation et la proposition de loi.

Le système éducatif antique a pour but de préparer l’élève à la participation à la vie publique et politique. Ce but est atteint par le développement de solides compétences linguistiques et d’expressions orale et écrite. Les progymnasmata sont un élément clef dans le parcours éducatif de l’élève. Leur pratique intensive permet d’internaliser des stratégies de communication. Elle transmet également des stratégies basiques d’argumentation et une éthique de la communication. Les exercices sont organisés dans une série dont la complexité va croissante : elle débute par une simple paraphrase et s’achève par la composition d’une proposition de loi, en passant par la rédaction de fables, de narrations, de réfutations, de descriptions, d’éloges, etc. Ces exercices préparent les élèves à la rédaction d’un discours complet à un stade d’études plus avancé.

Doelgroep: 3de graad middelbaar onderwijs
Duur: ca. 1u30

Shipwreck, evil pirates, lovers reunited, and fake deaths. There are a number of prose texts from antiquity which tell exciting tales like this. They are usually love stories about a beautiful young boy and a beautiful young girl who go through lots of trouble before they get their happy ending. Think of Romeo and Juliet, but then without the deaths at the end. These texts are generally called ‘novels’, but are they really novels like those we read in the modern world? Who read these texts in antiquity – and why? In this workshop, we’ll have a closer look at some prose love stories from antiquity (Greek and/or Latin), and discuss what makes them a novel and what the texts tell us about the world in which they were written.

Doelgroep: 3de graad middelbaar onderwijs
Duur: 1u30-2u

Byzantium is voor ons vaak een vreemde wereld, die uitgesloten wordt van de westerse versie van de geschiedenis. De Griekse literatuur eindigt voor ons dan ook vaak met het einde van de oudheid. Maar in het middeleeuwse Byzantijnse rijk werd nog druk literatuur geschreven. Vaak deed men die literatuur af als een flauw afkooksel van de oudheid, alsof Byzantijnse literatuur een verhaal was van kamergeleerden.

In deze workshop maak je kennis met een aantal teksten die het tegendeel bewijzen. Krijg een poëtische rondleiding door de Hagia Sophia, luister naar het Grieks van de straat in Constantinopel, lees het relaas van een avondlijke boottocht over de Bosporus. We sluiten af met een discussie: hoe spreekt deze literatuur tot ons? Hoe hebben wij de geschiedenis van de Griekse literatuur aangepast aan onze denkbeelden, en hoe kan het misschien anders?

Prijs

We houden onze workshops bewust gratis zodat elke leerling kan deelnemen. We hebben echter wel onkosten.

Levert je school graag een financiële bijdrage?

Dat kan op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach.

Elke bijdrage gaat integraal naar onze outreach-activiteiten!

Frequently Asked Questions

1. Zijn workshops enkel voor leerlingen die Grieks volgen op school?

Nee! De meeste van onze workshops zijn geschikt voor leerlingen van alle studierichtingen van het middelbaar onderwijs. We organiseren zelfs workshops voor het 5de en 6de leerjaar! Sommige van onze workshops zijn wel enkel toegankelijk voor leerlingen die Grieks volgen. Deze informatie vind je bij de specifieke workshop. Tenzij expliciet vermeld, zijn onze workshops dus toegankelijk voor alle leerlingen.

2. Kunnen jullie ook naar onze school komen om workshops te geven?

We krijgen zoveel aanvragen binnen dat we standaard alle workshops aanbieden op de Campus Boekentoren van de UGent. Het voordeel hiervan is dat we een grotere keuze kunnen aanbieden en een grotere flexibiliteit qua data. Rondleidingen van Campus Boekentoren (inclusief een bezoekje aan de Boekentoren) organiseren we ook.

We maken op deze regel wel uitzonderingen:

  • als je het groots ziet en op school bijvoorbeeld een Griekse dag wil organiseren (doen!)
  • als we een workshop verschillende keren kunnen geven
  • als we op jouw school een workshop kunnen geven waar ook leerlingen van andere scholen welkom zijn

3. Hoeveel tijd moet ik voorzien tussen het boeken en plaatsvinden van een workshop?

We vragen je om een workshop minstens twee maanden op voorhand te boeken. Houd er rekening mee dat we heel veel aanvragen ontvangen. Hoe langer je op voorhand boekt, hoe groter de kans op een positief antwoord.

4. Wanneer kunnen de workshops plaatsvinden?

Workshops kunnen in principe plaatsvinden op specifieke data tussen 9 en 17u. Alles hangt af van de beschikbaarheid van onze collega’s die de workshops coördineren.

5. Hoeveel leerlingen kunnen deelnemen aan de workshops?

Standaard kunnen minimum 10 en maximum 26 leerlingen deelnemen aan onze workshops. Is jouw klasgroep kleiner of groter? Contacteer ons en we bekijken samen de opties. Misschien kunnen we een grotere groep wel opsplitsen of een kleinere groep samenzetten met een andere groep.

6. Kunnen workshops voor verschillende leeftijdsgroepen voor hetzelfde ogenblik geboekt worden?

Zeker! Soms krijgen we aanvragen van verschillende leraren in dezelfde school. We raden je dan ook aan om ons aanbod met je collega’s te bespreken, zodat we één groot school- of campusbezoek kunnen organiseren. We kunnen ook een bezoek aan de bib en/of een rondleiding van de campus regelen.

7. Hoeveel kosten jullie workshops?

We houden onze workshops bewust gratis zodat elke leerling kan deelnemen. Aan onze workshops zijn natuurlijk wel onkosten verbonden, zoals materiaal en reiskosten.

We appreciëren daarom elk ruggensteuntje. Indien je school graag een financiële bijdrage levert, kan dat op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach. Elke bijdrage gaat integraal naar onze outreach-activiteiten!

8. Hebben jullie ook lesmateriaal waarmee ik zelf aan de slag kan?

We hebben kant-en-klare lespakketten (bijvoorbeeld over Archimedes of het verhaal over Troje), videomateriaal dat kan bekeken worden (bijvoorbeeld over Medusa of Menander) en veel meer. Dit alles kan je vinden op de website van Didactica Classica Gandensia.

9. Zijn er nog andere activiteiten die we kunnen doen tijdens een bezoek aan de UGent Campus Boekentoren?

Onze studenten kunnen een rondleiding organiseren van de Campus Boekentoren, o.a. met bezoek aan de Blandijn- en Roziergebouwen. Indien mogelijk (hangt af van beschikbaarheid) is ook een bezoek aan de belvedère van de Boekentoren een optie, evenals een bezoek aan de collectie manuscripten en munten. Ook kunnen leerlingen van de derde graad een workshop volgen in de bibliotheek van de Rozier, nl. een ‘toolkit voor een onderzoeksopdracht in Klassieke Talen en Geschiedenis’. Zeker de moeite waard.

10. Wat doen jullie met de gegevens die ik met jullie deel bij inschrijving?

In onze GDPR-verklaring lees je wat we wel / niet doen met de gegevens die je met ons deelt tijdens je inschrijving. We gebruiken deze sowieso enkel voor communicatie over onze workshops.

11. Ik heb nog vragen. Wie kan ik hierover contacteren?

Alle vragen kan je e-mailen naar grieks@ugent.be. We doen ons best om je zo snel mogelijk te antwoorden.

Feedback

Wat zeggen leerkrachten en leerlingen zoal over onze workshops?

Wij vinden jullie initiatieven enorm knap en waardevol. Als we dit mogen gebruiken om ook leerlingen die anders nooit met het klassieke erfgoed in aanraking komen, een stevige taalbasis en cultureel brede kijk mee te geven, dan zou dit fantastisch zijn.

Ik vind het interessant om te weten dat er toen al zulke slimme mensen waren, zonder de opleiding die we nu krijgen en de werkinstrumenten die we nu hebben. Ik vind het indrukwekkend dat Archimedes al het idee had van een hefboom en dat hij nadacht over het feit dat het zwembad overliep als hij erin ging.

Jullie aanbod is zeer goed: het doorbreekt het gewone schoolse leven, het biedt een nieuwe en frisse invalshoek voor Grieks.