Griekenlandcentrum

Het Griekenlandcentrum is in 1991 ontstaan in de schoot van verschillende vakgroepen/afdelingen waar Grieks een rol speelt. Het stelt zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

  

Blijf je graag vrijblijvend op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Lezingenreeks

Programma

Ontdek hier binnenkort het programma van de lezingenreeks van 2023-2024!

Praktische informatie

Voordrachten vinden plaats op woensdagavond om 19u30 in leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent), tenzij anders vermeld.

Lezingen zijn gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

 

Programma’s van vorige werkingsjaren

De programma’s van vorige werkingsjaren zijn hier te raadplegen, samen met de opnames van online lezingen.

Hoe lid worden?

Geïnteresseerd om lid te worden van het Griekenlandcentrum? Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvangt u het tijdschrift Tetradio, krijgt u een korting op onze extra activiteiten en bent u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De gewone voordrachten woont u als lid uiteraard kosteloos bij!

U wordt lid van het Griekenlandcentrum via een overschrijving op rekeningnummer BE69 8803 2505 0178

Er zijn verschillende formules, afhankelijk van een eventuele meerkost om Tetradio thuis toegestuurd te krijgen:

  • lidmaatschap zonder verzending: €25
  • lidmaatschap met verzending binnen België: €30
  • lidmaatschap met verzending naar Nederland: €35
  • een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts €10 (zonder Tetradio)

Vermeld bij uw overschrijving zeker voor welke formule u kiest!

Nieuwe leden melden zich eerst aan via e-mail (griekenlandcentrum@ugent.be).

Tetradio

Tetradio is het tijdschrift van het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent en bevat

  • een uitgebreide schriftelijke schriftelijke neerslag van alle activiteiten die gedurende het voorbije werkjaar werden georganiseerd
  • essays
  • boekbesprekingen

Bestellen via de webshop Skribis van Mirto Print. De kostprijs is €15, verzending niet inbegrepen.

Overzicht van de inhoud van de reeds verschenen nummers van Tetradio. Alle nummers zijn ook nog verkrijgbaar via het secretariaat van het Griekenlandcentrum.

 

Call for papers en richtlijnen voor auteurs

Voor de afdeling essays kunnen Nederslandstalige artikels ingezonden worden, bij voorkeur gebaseerd op afgerond of lopend doctoraatsonderzoek. Bijdragen dienen toegestuurd te worden aan Kristoffel Demoen of Pieter Borghart, ten laatste eind oktober. Een leescomité samengesteld uit bestuursleden van het Griekenlandcentrum oordeelt vervolgens over de opname, al dan niet na aanpassingen.

Contact

Griekenlandcentrum
Afdeling Grieks
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – UGent
Blandijnberg 2
9000 GENT

griekenlandcentrum@ugent.be

09 264 40 39

Blandijn, 1ste verdieping, lokaal 110.055

Volg ons ook op Facebook!

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Secretarissen

Tetradio medewerkers

Medewerkers

 

Een lijst met alle voormalige medewerkers van het Griekenlandcentrum kan je hier terugvinden.