Oorlog om Troje: terreur van alle tijden

Op 22 maart, tussen 10 en 12u, kan je de bijdrage van de Afdeling Grieks aan de UGent aan het Festival Européen latin grec volgen op de livestream (klik om naar de pagina te gaan).

 

Concept

Elk jaar focust het Festival Européen Latin Grec zich in heel Europa op het lezen van (een deel van) een Oudgriekse of Latijnse tekst in vertaling. Op 22 maart 2019 is dit de Ilias van de Oudgriekse dichter Homeros.

Met het thema ‘Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden’ wil de afdeling Grieks de actuele relevantie van de Ilias onder de aandacht brengen. Dit gebeurt o.a. door de visuele omkadering (scholenwedstrijd). Leerlingen (winnaars scholierenwedstrijd) en getuigen van oorlogsgeweld betreden het podium om een stukje van de Ilias, in de bekroonde vertaling van Patrick Lateur, voor te lezen. Hiermee willen we de schrijnende impact van oorlog op het leven van gewone mensen van de oudheid tot nu aankaarten – en daarbij tegelijkertijd ook het belang van de humane wetenschappen bij het aanpakken van deze problematiek onderstrepen.

Programma

10u: verwelkoming door Gita Deneckere (Decaan Letteren en Wijsbegeerte, Ugent)
10.05-10.15: voorwoord door Wies De Graeve (Directeur, Amnesty International Vlaanderen)
10.15-10.25: inleidende beschouwing over zang 16 door Professor Kristoffel Demoen (UGent)
10.25-11.00: bloemlezing van Ilias zang 16
11.00-11.10: inleidende beschouwing over zang 22 door Professor Nadia Sels (UGent)
11.10-11.45: bloemlezing van Ilias zang 22
11.45.-11.55: nawoord door Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Gent)
11.55-12.00: dankwoord
De bloemlezingen worden gebracht door leerlingen, leerkrachten, studenten en lesgevers van de UGent, oorlogsgetuigen en gastlezer Patrick Lateur.

Je kan ook het programma van het centrale Festival Européen latin grec raadplegen als je wil zien welke andere lezingen plaatsnemen.

 

bekijk de flyer

 

Wanneer: vrijdag 22 maart 2019 van 10 tot 12u
Waar: Auditorium 5, Blandijnberg 2, 9000 Gent
Toegang is gratis—iedereen welkom!
Groepen vragen we ons op voorhand te contacteren.
Contact: evelien.bracke@ugent.be