Medewerker van de maand (april 2022): Katrien Vanacker

Onze Medewerker van de maand voor april 2022 begeleidt al jaar en dag met passie en vakkennis de studenten van de lerarenopleiding Grieks en Latijn. Recent ging ze ook als taallector Oudgriekse Taalkunde aan de slag en initieerde een supermooie zomercursus Grieks: het was dringend tijd om meer te weten te komen! Nina Vanhoutte praatte met Katrien – over haar werk, de lerarenopleiding, de koersfiets… en dromen over de zomer. 

Dag Katrien, sinds kort ben je in de vakgroep Grieks aan de slag als taallector: proficiat! Maar je bent geen nieuw gezicht in ons team?  

Klopt, ik heb aan de UGent Grieks en Latijn gestudeerd en ik ging meteen na mijn studies aan de slag als leraar klassieke talen in het secundair onderwijs. Maar in 2013 keerde ik naar de UGent terug als onderwijsdidacticus in de lerarenopleiding, een job die ik sindsdien combineerde met mijn lesopdracht in het Bernarduscollege in Oudenaarde. Ik vorm samen met prof. dr. Katja De Herdt en Wim Cool het kleine en zeer fijne team dat instaat voor de vakdidactiek Grieks en Latijn. Ik ben naast lesgever ook verantwoordelijk voor de stagebegeleiding van de studenten: van de aanvraag van de stages, over lesbezoeken en feedbackgesprekken tot het beoordelen van de stageportfolio’s. De combinatie van beide jobs is heel inspirerend: als leraar Latijn en Grieks blijf ik vertrouwd met de werkvloer en kan ik de studenten veel tips en tricks meegeven, en als onderwijsdidacticus blijf ik het vakdidactisch onderzoek opvolgen en mezelf uitdagen innoverend te blijven lesgeven.  

Toch koos je dit jaar voor nieuwe verantwoordelijkheden. Wat verwacht je van je nieuwe jobs?  

Ik heb dit jaar in mijn school in Oudenaarde een jaar loopbaanonderbreking genomen omdat ik deeltijds aan de Arteveldehogeschool kon beginnen werken als lector Latijn. Toen prof. dr. Floris Bernard me halverwege het jaar vroeg om de oefeningen in Oudgriekse taalbeheersing te geven, ter vervanging van dr. Ilse De Vos, besloot ik ook die sprong wagen. De lesdoelen en leerinhouden verschillen in beide opleidingen grondig van die in het secundair, en dus zijn ook mijn voorbereiding en aanpak anders. Ik lees (voor Vakstudie Latijn in Artevelde) veel meer teksten, ik kan dieper ingaan op de grammatica (de hele Cambridge Grammar of Classical Greek …) en ik mag voor beide talen zelfs de gevreesde themaoefeningen geven! Het zijn nieuwe uitdagingen, die ik voor mezelf als zeer verrijkend ervaar. Ik hoop natuurlijk dat ik met mijn lessen, dankzij mijn ervaring in het middelbaar en in de lerarenopleiding, ook voor mijn studenten het verschil kan maken.  

Aan enthousiasme geen gebrek! Het ontroert me nog steeds te zien met hoeveel passie studenten voor het onderwijs kiezen, ondanks de vaak alarmerende berichten in de media.  

Heb je in de voorbije jaren de lerarenopleiding veel zien veranderen?  

De grootste verandering kwam er in 2019 met de invoering van de Educatieve Master. In de vroegere SLO (of Specifieke LerarenOpleiding) koos een student pas voor een opleiding tot leraar nadat hij of zij het masterdiploma in de taal- en letterkunde had behaald. Maar met de invoering van de EduMA werden wij een geïntegreerd deel van de opleiding en kunnen studenten al vanaf hun derde bachelorjaar kiezen voor het educatieve traject. Dat zorgt ervoor dat wij onze studenten gedurende drie jaar kunnen begeleiden en geleidelijk aan zien groeien bij hun eerste stappen in het onderwijs. Het nijpende lerarentekort zorgt er momenteel wel steeds vaker voor dat onze studenten al tijdens hun opleiding als interimaris aan de slag gaan. Aan enthousiasme geen gebrek! Het ontroert me nog steeds te zien met hoeveel passie zij voor het onderwijs kiezen, ondanks de vaak alarmerende berichten in de media.  

Je bent ook lid van ons Grieks Outreach Team (GOT). Zijn er nog leuke Outreach-projecten waar je momenteel mee bezig bent, die je even in de kijker wil zetten? 

Eind augustus organiseren we een zomercursus Grieks voor toekomstige studenten. We richten ons zowel tot leerlingen die in het middelbaar al Grieks gevolgd hebben, als leerlingen zonder voorkennis Grieks. De enen dagen we uit om hun kennis van de Griekse grammatica grondig op te frissen, de anderen willen we via die eerste kennismaking de kans geven om uit te zoeken of Grieks een studierichting is die bij hen past. Ik kijk heel erg uit naar die week! In de voormiddag geven we lessen in Griekse taalbeheersing en komen collega’s Grieks hun vakgebied voorstellen. Voor de namiddagen heeft de Klassieke Kring een heel leuk programma samengesteld, zodat de toekomstige studenten ook hun studieomgeving en studiegenoten kunnen leren kennen.  

Het zijn nieuwe uitdagingen, die ik voor mezelf als zeer verrijkend ervaar. Ik hoop natuurlijk dat ik met mijn lessen, dankzij mijn ervaring in het middelbaar en in de lerarenopleiding, ook voor mijn studenten het verschil kan maken.  

Met de verschillende jobs die je combineert, kan ik me voorstellen dat je af en toe ook nood hebt aan ontspanning. Waar en hoe kom jij tot rust? 

Met drie zonen van 8, 9 en 12 jaar oud is er altijd leven hier in huis. Ik kan erg genieten van alle familiemomenten samen. Muziek speelt in ons gezin een belangrijke rol: we gaan vaak naar concerten, mijn man staat ook zelf op het podium, en onze kelder is ingericht als repetitiekot waar we musiceren met onze band. Ik sport ook geregeld. Toen ik in Oudenaarde lesgaf, reed ik meestal met de koersfiets naar het werk. Dit jaar heb ik me meer op het lopen toegelegd. Als ik ten slotte ’s avonds moe in de zetel plof, dan doe ik dat het liefst met een boek of handwerk. Maar je kan me ook geregeld bij de buren vinden, want toevallig woon ik naast de gezelligste bruine kroeg van Gent.  

Als afsluiter, waar kijk je nog het meest naar uit dit jaar? 

Een barbecue in de zon, in gezelschap van familie of vrienden, met een goed glaasje wijn, een zomers muziekje op de achtergrond, terwijl ook de kinderen plezier maken. Meer moet dan niet zijn.