GIKS-scriptieprijs voor Niels Schoubben

Deze week reikte het Gents Instituut voor Klassieke Studies haar prijs voor de beste masterscriptie in het domein van de Klassieke Studies uit. De prijs ging naar Niels Schoubben, die vorig jaar afstudeerde met een masterproef in de Griekse Taalkunde, getiteld  ‘How to find the origins of a dragon?’ – A cognitive linguistic approach towards the protohistory of the Homeric hexameter’.

Van harte proficiat, Niels!